Om Modern Hemtjänst

Modern Hemtjänst AB är ett företag med verksamhet i Södertälje och närliggande kommuner.

Vår affärside är att ge privata och kommersiella kunder service inom allt från vitvaror, småel, tvättstugeutrustningar, storköksutrustningar och reservdelar.

Vi tillgodoser kundens önskemål i allt från vald produkt till färdig installation. Vi säljer hushållsapparater till privata och kommersiella kunder. Vi besöker även våra kunder där kunden får hjälp med bästa maskinval för en optimal totallösning.

För att kunna möta våra kunders snabba behov av service så har vi en egen serviceavdelning och verkstad. Våra kunder kan alltid lita på att vi ger en god eftermarknadsservice genom våra kvalificerade tekniker.

Våra produkter kommer från kända leverantörer, Som ex Electrolux,Cylinda 

Vår målsättning är att få en långvarig och god relation med våra kunder